Kommunal bolig

Oslo kommune leier ut boliger til personer som ikke på egen hånd greier å skaffe seg egnet bolig. Bydelene leier ut boliger til personer som trenger midlertidig eller varig bolighjelp. Bydelen tildeler kun kommunale boliger innenfor egne bydelsgrenser.

Det er strenge krav og prioritering for å få kommunal bolig. Prioriterte grupper er

 • funksjonshemmete og eldre med behov for tilpasset bolig
 • psykisk utviklingshemmete
 • flyktninger
 • personer som skrives ut fra institusjon
 • personer som løslates fra fengsel
 • personer med økonomiske problemer
 • ungdom mellom 17 og 23 år (se egen artikkel om dette)


Hvis det er flere søkere enn ledige boliger, prioriterer bydelen mellom søkerne.

Husleie

 • Husleiene i de kommunale boligene ligger tett opp mot normal markedspris (såkalt gjengs leie).
 • Alle kommunale beboere kan søke statlig bostøtte.
 • De fleste kan søke kommunal bostøtte.


Krav til søker

 • Du må ha bodd i Oslo i to år. Unntak for flyktninger.
 • Du må ha fylt 18 år.
 • Du må være uten egnet bolig.
 • Du må være uten inntekt og formue som gjør deg i stand til å skaffe egnet bolig.
 • Det kan stilles krav om at du inngår avtale med bydelen om booppfølging.


Boligbygg Oslo KF
Boligbygg Oslo KF har ansvar for forvaltning og vedlikehold av de kommunale boligene. Les mer om Boligbygg.

 

Laster